Pappilan aitat

Pappila oli myös maatila tarpeellisine rakennuksineen. Aittoja tarvittiin useisiin eri tarkoituksiin, kuten mm. halkojen, viljojen, siementen, ruuan ja vaatteiden säilytykseen. Myös maidolla oli oma säilytysaittansa.

Pappilan pihapiiri jakaantui vanhastaan kahteen osaan, mies- eli asuinpihaan ja karja- eli talouspihaan. Pappilan miespihan kahdesta isommasta rakennuksesta on jäljellä toinen. Siinä sijaitsivat ruoka-aitta, jauhoaitta, mankelihuone, maitohuone ja kärryliiteri. Rakennus on suojeltu pappilan mukana rakennussuojelulailla vuonna 1972. Toinen, tätä rakennusta vastapäätä sijainnut väentupa, joka oli rakennettu n. 1830-luvulla, on purettu 1900-luvulla.

Karjapihassa eli nykyisen matkailukeskus Kamanan pihassa sijaitsevat liiteri ja Justus- ja Alina -aitat, joiden rakennusaika ei ole tiedossa.

Aihe

Keuruu, kirkonkylät
, keskustat
, aitat, rakennettu ympäristö, rakennusperintö
, rakennukset, pappilat, virkatalot

Klikkaa asiasanoja selataksesi muita aineistoja samasta aiheesta.

Kuvaus

Keuruun vanhassa pappilassa on ollut lukuisia aittoja eri käyttötarkoituksia varten.

Julkaisija

Keuruun museo

Geolocation