Keuruun Partiolaiset ry

Keuruun partiolaisten huivi.jpg
Keuruulla on ollut aktiivista partiotoimintaa jo yli 80 vuoden ajan. Tällä hetkellä paikkakunnalla toimii elinvoimainen lippukunta, Keurusseudun partiolaiset, joka toteuttaa Suomen partiolaisten ohjelman mukaista partiotoimintaa.

Alun perin Keuruulla on toiminut viisi lippukuntaa, jotka yhdistyivät yhdeksi lippukunnaksi vuonna 1979. Uudessa lippukunnassa vanhat lippukunnat toimivat aluksi osastoina. Lippukunnan lipussa ja huivimerkissä valkoisella pohjalla ylöspäin olevat partioliljat kuvastavat yhdistyneitä lippukuntia ja alaspäin olevat partioliljat aiemmin toimintansa lopettaneita lippukuntia.

1. Haapamäen Siniveikot 1931 - 1979
Kalle Ritokangas eli Kassu, perusti lippukunnan ja johti sitä vuoteen 1965 asti eli 34 vuotta.
2. Tarhian Tytöt 1933 - 1979
Tarhian Tytöt oli Keuruulla toimiva lippukunta.
3. Hirvipojat 1937 - 1979
Hirvipojat oli Keuruulla toimiva poikalippukunta.
4. Ristatytöt 1931 - 1956
Ristatytöt oli Haapamäellä toimiva tyttölippukunta. Lippukunnan lopettamisen jälkeen tytöt toimivat Siniveikoissa.
5. Kalettoman Karhunsoutajat 1950 - 1957
Kalettoman Karhunsoutajat oli Kalettomalla toimiva poikalippukunta, joka liittyi myöhemmin Hirvipoikiin.

Kulhan Kulkijat
Vuonna 1986 perustettiin Multialle poika- ja tyttövartiot. Näistä kasvoi Keurusseudun Partiolaisten suojassa lippukunta, Kulhan Kulkijat, joka itsenäistyi omaksi lippukunnaksi 1992.

Tyrisevän partiomaja
Kalle Ritokankaan johtamana rakennettiin 1940-luvulla Tyrisevä -järven rannalle partiomaja, sauna ja huoltorakennus eli Kassun kämppä. Myöhemmin vuonna 1995 kuorittiin hirret Kassun kämpän viereen rakennettavaa talvikäyttöön soveltuvaa rakennusta varten ja Pikku Kassu vihittiin käyttöön 1998.

Partiotalo
Vuonna 1987 joulukuussa Keurusseudun partiolaiset sai tilat vanhasta seurakuntatalosta. Nykyisin Keuruun Vanhan pappilan pihapiirissä sijaitseva partiokolo tunnetaan nimellä Partiotalo. Partiotalon korjausremontti valmistui keväällä 1988. Oli suurta juhlaa päästä omiin tiloihin. Uudemman kerran tiloja remontoitiin talkoilla 2008 – 2009. Partiotalo toimii edelleen noin sadan partiolaisen kokoontumispaikkana viikoittain.

Partiotoiminta tänä päivänä
Partio on harrastuksena hyvin monipuolinen. Tärkeimpiä asioita toiminnassa ovat kaverit, kiva ja mielekäs toiminta, uusiin haasteisiin vastaaminen, itsensä voittaminen sekä tietenkin elämykset ja seikkailut. Viikoittaisen toiminnan muodostavat kokoontumiset oman ryhmän kanssa. Lisäksi halukkaat pääsevät osallistumaan oman ryhmän retkille, lippukunnan syys-, talvi- ja kesäleireille, vaelluksille, kilpailutoimintaan, Suomen suurleireille tai kansainvälisille leireille ulkomailla. Keuruulaiset partiolaiset ovat edustaneet lippukuntaa menestyksekkäästi sekä piirin partiotaitokilpailuissa, että kansallisissa partiotaitokilpailuissa.

Nuorille ja aikuisille järjestetään vuosittain lukuisia mahdollisuuksia kouluttautua niin käytännön taitojen, esimerkiksi ensiavun, erätaitojen ja -kokkauksen, kuin oman johtajana kasvun saroilla. Johtajille on myös omia piirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiä tapahtumia ja leirejä. Vanhemmille partiossa tarjotaan mahdollisuutta tukea lasten ja nuorten toimintaa. Palkintona on unohtumattomia hetkiä ja yhdessä jaettuja kokemuksia.
Partiossa opitaan pienestä pitäen vastuun ottamista. Käytännön taitoja opitaan itse tekemisen kautta. Ensiapu, työkalujen käyttö, suunnistaminen ja tulenteko ovat esimerkkejä kaikesta siitä, mitä partiossa oppii. Luonnossa liikkuminen ja monipuolinen luonnontuntemus kasvattavat ympäristöstään vastuuta kantavia ihmisiä. Ryhmässä toimiminen ja yhdessä päättäminen opettavat sosiaalisia taitoja.

Partiossa kasvatuksen tavoitteena on aktiivinen, vastuuntuntoinen ja itsenäisesti ajatteleva yhteiskunnan jäsen, joka elää sopusoinnussa itsensä, toisten ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Toiminta on vapaaehtoista, avointa, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kansainvälistä.

Uskonnollinen kasvatus kuuluu partiokasvatukseen. Partioliikkeessä noudatetaan uskonnonvapauden periaatetta. Kaikille pyritään järjestämään oman tunnustuksensa mukaista uskonnollista kasvatusta. Käytännössä uskonnollinen kasvatus näkyy lähinnä kokoontumiset päättävinä iltahartauksina, sekä mahdollisesti osallistumisena partiolaisen järjestämiin partiomessuihin tai joulukirkon kolehdinkantoon. Keurusseudun partiolaiset ry:n taustayhteisönä on Keuruun evankelisluterilainen seurakunta. Partiolaiset ovat mukana seurakunnan toiminnassa ja tapahtumissa, ja toisaalta seurakunta tukee partiotoimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla tilat partiokokouksille.

Partio on aatteellista toimintaa. Partiolupauksessa partiolainen lupaa pyrkiä joka päivä parhaansa mukaan kohti partioihanteita. Lupaus ja ihanteet toimivat ikään kuin suunnannäyttäjinä, ja niihin kiteytyykin koko partioaate.

Partiolupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa partiolaisen ihanteita ja olla avuksi toisille.

Partiolaisen ihanteena on...
Kunnioittaa toista ihmistä.
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
Olla luotettava.
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen.
Kehittää itseään ihmisenä.
Etsiä elämän totuutta.

Aihe

partiolaiset

Klikkaa asiasanoja selataksesi muita aineistoja samasta aiheesta.

Kuvaus

Keurusseudun partiolippukunnat ja niiden toimintaa.