Heinäsalon pienviljelijäyhdistys ry:n arkisto

Heinäsalon pienviljelijäyhdistys perustettiin Ampialan kylässä Keuruulla 4.4.1954. Yhdistystekisteri-ilmoitus hyväksyttiin 30.6.1954. Yhdistyksessä on ollut vuosittain arkistotiedon valossa keskimäärin noin 30 jäsentä.

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää pienviljelyksen tuotantokyvyn lisääntymistä sekä pienviljelijäluokan taloudellista ja henkistä kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Heinäsalon pienviljelijäyhdistyksellä oli omistuksessa mm. perunanistutuskone, kangaspuut, reppuruisku ja perunankaivuukone ja luomapuut, joita jäsenet saivat vuokraa vastaan lainata. Yhdistys omisti myös viljankuivaamon.

Kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi vuodessa ja ylimääräisiä tarvittaessa. Yhdistys järjesti keskimäärin kaksi kurssia vuodessa, muun muassa Siipikarjanhoitoliiton pitämän kananhoitokurssin, maatalouden verotuskurssin, sieniruokakurssin, juustokurssin, puutarhakursseja. Lannoitus- ja lajikokeita tehtiin. Emäntäkerho kokoontui. Paikallisliiton järjestämiin kilpailuihin osallistuttiin, mm. sokerijuurikkaan viljelykilpailuun ja metsätaitokilpailuihin. Paikallisliiton joukkueessa saatettiin osallistua muihinkin kilpailuihin.

Vuodesta 1981 lähtien toimintaan kuului opintokerhotoimintaa, jossa yksi jäsenistä toimi opintokerhon ohjaajana.

Tupailtoja pidettiin tulojen saamiseksi. Illoissa oli usein mukana jostain aihepiiristä luennoitsija esim. eläinlääkäri Vilho Sihvo. Tupaillat olivat merkittävä osa toimintaa 1960-luvun alussa, mutta 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa niiden merkitys väheni.

Yhdistys kuului Pienviljelijäin keskusliittoon. Yhdistys osallistui Keuruun pv-yhdistysten paikallisliiton kokouksiin. Myöhemmin kattojärjestönä toimi Keski-Suomen maatalouskeskus ry.

Aihe

Keuruu, pienviljelijät, järjestöt, maanviljelijät

Klikkaa asiasanoja selataksesi muita aineistoja samasta aiheesta.

Kuvaus

Arkisto sisältää Heinäsalon pienviljelijäyhdistyksen säännöt, perustamisasiakirjoja, pöytäkirjoja, toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia vuosilta 1954 – 1983

Julkaisija

Keuruun kaupunginkirjasto

Aikamääre

1954-1983